Rajko Stanković

Trenutno je zaposlen kot predsednik Društva Mali delničarji Slovenije in je tudi član nadzornega sveta Družbe in član revizijske komisije nadzornega sveta Družbe že od 03.07.2014 dalje.

Leta 1996 je pridobil naziv višji upravni delavec na Visoki upravni šoli Univerze v Ljubljani, leta 2004 pa je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka. Med leti 1996 in 2001 je na Uradu Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce opravljal dolžnosti referenta za logistiko in repatriacijo ter naloge vodje financ. Med novembrom 2001 in novembrom 2002 je v družbi Catering d.o.o. opravljal funkcijo vodje in organizatorja proizvodnih in operativnih enot družbe, v letih 2004 do 2006 pa je na področju gostinstva, z njim povezane logistike in cateringa, delal kot samostojni podjetnik. Med oktobrom 2006 in marcem 2009 se je ukvarjal z zaščito pravic malih delničarjev. Od aprila 2009 do marca 2010 pa je opravljal funkcijo pomočnika direktorja. Od aprila leta 2010 pa ponovno profesioonalno opravlja funkcijo predsednika Društva Mali delničarji Slovenije. Od junija leta 2013 dalje je tudi član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav in član revizijske komisije nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav.

--