1. Sprememba deleža vrednostnih papirjev predsednika uprave v kapitalu izdajatelja

  Družba Jacobo d.o.o., V Dovjež 11, 1000 Ljubljana, katere 100-odstotni lastnik in direktor je Janez Bojc – predsednik uprave družbe Žito d.d., je dne 24. 10. 2013 kupila 200 delnic družbe Žito d.d. v vrednosti 11.200 EUR.

  oktober 25, 2013Javne objaveNo comments
 2. Prejem obvestila o podpisu sporazuma o skupni prodaji delnic

  Dne 25.10.2013 je bila družba Žito d.d., Ljubljana, s strani Slovenske odškodninske družbe, d.d., obveščena, da so Modra zavarovalnica, d.d., Slovenska odškodninska družba, d.d., KD Kapital, finančna družba, d.o.o., KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o. in Adriatic Slovenica, d.d., ki kot imetniki razpolagajo s 180.401 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe Žito d.d. (oznaka ZTOG) in […]

  oktober 25, 2013Javne objaveNo comments
 3. Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

  Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Sandi Svoljšak, je dne 23.10.2013 kupil 18 delnic družbe v vrednosti 990,00 EUR. Sandi Svoljšak ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 1703 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,4787-odstotni delež v kapitalu družbe. Žito d.d. Uprava Datum: 25.10.2013

  oktober 25, 2013Javne objaveNo comments
 4. Sprememba deleža vrednostnih papirjev predsednika uprave v kapitalu izdajatelja

  Družba Jacobo d.o.o., V Dovjež 11, 1000 Ljubljana, katere 100-odstotni lastnik in direktor je Janez Bojc – predsednik uprave družbe Žito d.d., je dne 23.10.2013 kupila 200 delnic družbe Žito d.d. Družba Jacobo d.o.o. ima tako v lasti 200 delnic družbe Žito d.d., kar predstavlja 0,0006-odstotni delež v kapitalu družbe. Poleg teh delnic ima Janez […]

  oktober 24, 2013Javne objaveNo comments
 5. Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

  Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Sandi Svoljšak, je dne 22.10.2013 kupil 18 delnic družbe v vrednosti 990,00 EUR. Sandi Svoljšak ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 1685 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,4736-odstotni delež v kapitalu družbe. Žito d.d. Uprava Datum: 23.10.2013  

  oktober 23, 2013Javne objaveNo comments
 6. Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

   Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Erik Žunič, je dne 18.10.2013 kupil 200 delnic družbe v vrednosti 11.000,00 EUR. Erik Žunič ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 2949 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,8289-odstotni delež v kapitalu družbe. Žito d.d. Uprava Datum: 22.10.2013  

  oktober 22, 2013Javne objaveNo comments
 7. Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

  I-NIH-59/13   V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) […]

  oktober 14, 2013Javne objaveNo comments
 8. Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

  V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja informacijo o spremembi pomembnih deležev.

  oktober 11, 2013Javne objaveNo comments
 9. Objava informacij o spremembi pomembnih deležev in spremembi deleža lastnih delnic

  Družba ŠUMI NEPREMIČNINE nepremičninsko poslovanje d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŠUMI NEPREMIČNINE, d.o.o.) je dne 09.10.2013 družbi FIN VITA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: FIN VITA, d.o.o.) odsvojila 597.162 delnic z oznako MAJG izdajatelja Mlinotest d.d.

  oktober 9, 2013Javne objaveNo comments
 10. ODPOKLIC IZDELKA – Bebe pšenični zdrob

  Obveščamo vas, da je bil v delu serije izdelka Bebe pšenični zdrob, tip 400 drobni, neto 250 g (modra embalaža) ugotovljen neustrezen vonj in s tem potencialna neustreznost izdelka, zato umikamo iz trga celotno serijo. Potrošnike obveščamo naj v primeru, da izdelek hranijo doma, le-tega ne uporabijo. Izdelek lahko vrnejo na mesto nakupa ali na naslov proizvajalca, ki je na zavitku.

  oktober 4, 2013Javne objaveNo comments