Kadri

Datum objave: 9. 11. 2017

zaposlimo 1 (enega) delavca/ko na delovno mesto »prodajalec« v Prodajno razstavnem centru Črnuče v Ljubljani

pogodba se sklene za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

  • Izobrazba: srednje poklicno izobraževanje (prodajalec ali slaščičar)
  • Delovne izkušnje: 1 leto
  • Dela in naloge:
   – prodajanje slaščičarskih pripomočkov in ostalega blaga
   – dajanje informacij o izdelkih in prodajnih pogojih
   – vzdrževanje potrebnih evidenc
   – pomoč pri prevzemu blaga
   – vzdrževanje primernega reda in urejenosti poslovalnice

 

Morebitna vprašanja in informacije v zvezi z objavo delovnega mesta  dobite na tel. št. 01 5602-864 ali 01 5876-141

Prošnje nam lahko posredujete od 9. 11. 2017 do  15. 11. 2017 na e-naslov melita.cernigoj@zito.si ali vladka.dirnbek@zito.si